Bilgilendirme
 • Joom!Fish extension not installed correctly. Plugin not executed

Otel Ekipmanları | Otel Malzemeleri | 2. El Otel Ekipmanları | ikinci el otel ekipman, 2.el endustriyel ekipman, kullanılmış ekipman, restaurant malzemeleri mutfak restaurant bar havuz çatı ekipmanları, - oteller ve turizmde faliyet gösteren Otel ekipmanları, Endustriyel Otel Mutfak Restaurant Bar Ekipmanları Sektörde hizmet araştırması yapan veya satın almak isteyen Otel yada ilgili satın alma yöneticileri ,resmi kurum ve kuruluşların konaklama tesislerinin  ekipman ihtiyaclarını karşılamak isteyen kurum yetkilileri ve  ikinci el ekipman ihtiyacı duyan işletme sahiplerinin  en iyi araştırma platformudur.

Sizde sektöre en hızlı şekilde ulaşmanız için firmanızı kaydedip, ürünlerinizi hemen listeleyiniz.


www.otelekipmanlari.com ; Türkiye genelindeki tüm konaklama tesislerine hizmet verecek tek portaldır.Profil Bilgisi

Application afterLoad: 0.003 seconds, 0.41 MB
Application afterInitialise: 0.115 seconds, 4.29 MB
Application afterRoute: 0.134 seconds, 4.76 MB
Application afterDispatch: 0.179 seconds, 5.72 MB
Application afterRender: 0.533 seconds, 11.19 MB

Bellek Kulanımı

11751160

27 sorgu kayıt altına alındı

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'ddb02b771159cd5023c4d9ef2fee7af5'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1575753230' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'ddb02b771159cd5023c4d9ef2fee7af5'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'ddb02b771159cd5023c4d9ef2fee7af5','1575754130','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 1)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 8. SELECT *
    FROM jos_tagmeta
    WHERE ( (('/' REGEXP BINARY uri)>0
    AND case_sensitive<>'0') OR (('/' REGEXP uri)>0
    AND case_sensitive='0') )
    AND published='1'
    ORDER BY ordering
 9. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 1 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 10. SELECT parent, menutype, ordering
    FROM jos_menu
    WHERE id = 1
    LIMIT 1
 11. SELECT count(*)
    FROM jos_menu AS m

    WHERE menutype='mainmenu'
    AND published='1'
    AND access <= '0'
    AND parent=0
    AND ordering < 1
 12. SELECT DISTINCT
                                                  u.id, u.username, u.name,
                                                  s.userid AS s4jonline , c.avatar , c.avatarapproved, u.gid, v.viewscount, v.lastview
    FROM  ( jos_users u
    INNER JOIN jos_comprofiler c
    ON u.id = c.user_id
    AND u.block =0
    AND c.confirmed =1
    AND c.approved =1 )
                                         
    LEFT JOIN jos_session s
    ON s.userid = u.id
    AND s.guest = 0
                                         
    LEFT JOIN jos_comprofiler_views v
    ON u.id = v.viewer_id
    AND v.profile_id = 0
    WHERE u.id NOT IN (62)
    AND u.gid <= 25
    ORDER BY registerdate DESC
                                            
    LIMIT 0, 8
 13. SELECT username
    FROM jos_users
    WHERE id = 1387
    LIMIT 0, 1
 14. SELECT username
    FROM jos_users
    WHERE id = 1213
    LIMIT 0, 1
 15. SELECT username
    FROM jos_users
    WHERE id = 1094
    LIMIT 0, 1
 16. SELECT username
    FROM jos_users
    WHERE id = 998
    LIMIT 0, 1
 17. SELECT username
    FROM jos_users
    WHERE id = 469
    LIMIT 0, 1
 18. SELECT username
    FROM jos_users
    WHERE id = 467
    LIMIT 0, 1
 19. SELECT username
    FROM jos_users
    WHERE id = 461
    LIMIT 0, 1
 20. SELECT username
    FROM jos_users
    WHERE id = 458
    LIMIT 0, 1
 21. SELECT id, folder, element, published, type, params, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup, name
   
    FROM jos_comprofiler_plugin
   
    WHERE published = 1
    AND access <= 0
    AND type = 'user'
   
    ORDER BY ordering
 22. SELECT guest, usertype, client_id
    FROM jos_session
    WHERE client_id = 0
 23. SELECT c.*, i.catid, i.title, i.alias, category.alias AS catalias, category.name AS categoryname
                 
    FROM jos_k2_comments AS c
                 
    LEFT JOIN jos_k2_items AS i
    ON i.id=c.itemID
                 
    LEFT JOIN jos_k2_categories AS category
    ON category.id=i.catid
                 
    WHERE i.published=1
                 
    AND ( i.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_up <= '2019-12-07 21:28:50' )
                 
    AND ( i.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_down >= '2019-12-07 21:28:50' )
                 
    AND i.trash=0 
    AND i.access<=0 
    AND category.published=1
    AND category.trash=0 
    AND category.access<=0 
    AND c.published=1 
    ORDER BY c.commentDate DESC
    LIMIT 0, 5
 24. SELECT i.*, CASE WHEN i.modified = 0 THEN i.created ELSE i.modified END AS lastChanged, c.name AS categoryname,c.id AS categoryid, c.alias AS categoryalias, c.params AS categoryparams
    FROM jos_k2_items AS i
    LEFT JOIN jos_k2_categories c
    ON c.id = i.catid
    WHERE i.published = 1
    AND i.access <= 0
    AND i.trash = 0
    AND c.published = 1
    AND c.access <= 0
    AND c.trash = 0
    AND ( i.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_up <= '2019-12-07 21:28:50' )
    AND ( i.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_down >= '2019-12-07 21:28:50' )
    ORDER BY i.id DESC
    LIMIT 0, 5
 25. SELECT DISTINCT MONTH(created) AS m, YEAR(created) AS y
    FROM jos_k2_items 
    WHERE published=1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2019-12-07 21:28:50' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2019-12-07 21:28:50' )
    AND trash=0
    AND access<=0 
    ORDER BY created DESC
    LIMIT 0, 12
 26. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 3
    AND catid = 34
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 27. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 12

4 geri uyumluluğu sorgu kayıt altına alındı

 1. SELECT m.*
    FROM jos_menu AS m

    WHERE menutype='mainmenu'
    AND published='1'
    AND access <= '0'

    ORDER BY parent,ordering
 2. SELECT c.*,  (SELECT count(*)   
    FROM jos_adsmanager_ads AS a   
    WHERE a.category = c.id     
    AND a.published = 1  ) AS num_ads
    FROM jos_adsmanager_categories AS c
    WHERE c.published = 1
    ORDER BY c.parent,c.ordering
 3. SELECT a.id, a.ad_headline, a.category, a.date_created,p.id AS parentid,p.name AS parent,c.id AS catid, c.name AS cat
    FROM jos_adsmanager_ads AS a
    LEFT JOIN jos_adsmanager_categories AS c
    ON a.category = c.id
    LEFT JOIN jos_adsmanager_categories AS p
    ON c.parent = p.id
    WHERE  c.published = 1
    AND a.published = 1
    ORDER BY RAND() 
    LIMIT 0, 40
 4. SELECT *
    FROM jos_adsmanager_config

Dil Dosyaları Yüklendi

Çevrilmemiş dizi tanılayıcı

Hiçbiri

Çevrilmemiş dizi tasarımcısı

Hiçbiri